nhằm mắt lại

không thấy trời, không thấy đất

không giật mình lất phất thâm đen

nhắm mắt xem

không thấy đất, không thấy trời

chợt tả tơi một ngày thảng hoặc

gào lên ằng ặc

hoặc thế này hoặc sẽ thế kia

ê chề rượu bia

chợt hiểu vì sao đời cần say đến thế

tình là như thế

người là như thế

tỉnh như mơ như tỉnh như mơ

không thấy đất

không thấy trời

không thấy đời ko thấy chơi vơi

yêu ơi