nhắm mắt (1)

nhằm mắt lại

không thấy trời, không thấy đất

không giật mình lất phất thâm đen

nhắm mắt xem

không thấy đất, không thấy trời

chợt tả tơi một ngày thảng hoặc

gào lên ằng ặc

hoặc thế này hoặc sẽ thế kia

ê chề rượu bia

chợt hiểu vì sao đời cần say đến thế

tình là như thế

người là như thế

tỉnh như mơ như tỉnh như mơ

không thấy đất

không thấy trời

không thấy đời ko thấy chơi vơi

yêu ơi

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s