tình như mưa như mưa như mưa

từ cửa sổ phòng anh

cơn mưa trắng trời

ầm ầm vọng động

kéo mắt anh ra khỏi tĩnh tại lòng mình

ngoài kia

gió dập từng hồi

gió nhịp từng phát

xé toang lặng yên của cửa sổ căn nhà đối diện

một mành rèm liên thiên

như vạt váy của cô nàng xinh xẻo

bị bàn tay mưa kéo ra khỏi căn phòng

mắc kẹt khoảng xanh

vướng vào luyến ái

đang làm tình với người yêu tan tác

trời mưa độc ác

rồi sẽ tạnh sẽ trong

xin đừng

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s