nếu đến một ngày

anh sẽ ra đi

ra đi mãi mãi

bỏ lại sau lưng muộn phiền khắc khoải

nếu có một đời

một đời hoang dại

tình tự lai rai

cơn bão gầm vang giữa trời tĩnh tại

ai hai…

 

nếu anh ở lại

câu chuyện chẳng dài

tóc rồi cũng cắt

tình rồi cũng phai

lòng rồi trang trải

nếu ngày mai hỏi

sao không thuộc bài

để đời thoang thoảng

mùi hương đúng sai

váng vất quay cuồng

 

nếu chỉ một lần

chúng ta yêu nhau

yêu nhau nhiều hơn hết thảy

anh sẽ mặc kệ

bỏ lại tháng năm

bỏ lại cuộc đời

bỏ lại không một lời trăn trối

những thiết tha nóng hổi

sẽ dành tặng ngày mai

 

nếu đến một ngày

giật mình ngoảnh lại

em có nghĩ rằng

anh vẫn còn đó

một giấc mơ dài