Chuyện người anh em (40).

Người anh em quay lại và bảo ngay từ cái khoảnh khắc mày có con, mày sẽ bắt đầu để ý tới bọn trẻ con hơn, mày đi đâu, làm gì, thì hễ có trẻ con chạy lăng quăng gần đó, mày sẽ nhìn, và để mắt tới đứa nhóc đó, mày sẽ thật sự để mắt tới nó, khó tả lắm, mày cứ làm thế như một lẽ tự nhiên nảy nở trong lòng mày thôi..

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s