Tự sự 1

một ngày chẳng được chửi thề

lòng như những kẻ nhớ quê xa nhà

một ngày vắng bóng đàn bà

lòng như những kẻ xa nhà nhớ quê..

2 thoughts on “Tự sự 1

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s