Chuyện người anh em (57).

Mình hỏi, thằng con anh giờ lớn lắm rồi nhỉ, dạo này nó thế nào rồi anh? Người anh em lắc đầu, đmẹ học hành chán lắm, chắc đéo thi được đại học, anh đang tính nhét nó vào công an, cho nó.. mà thôi, nói chuyện khác đi.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s