Chuyện người anh em (98).

Mình lắc đầu quầy quậy, bảo không được không được, chú không thấy ai người ta làm như thế cả. Người anh em tỉnh bơ, bảo vầng, tại những người đó họ không thuê thiết kế chú ạ, họ tự làm.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s