Chuyện người anh em (108).

Người anh em nhấp ngụm trà, nói đmẹ mày nghĩ nhẹ nhàng lên tí đi, mày phải hiểu là đéo thể nào yêu cầu nó hiểu hết được tâm tư trong lòng mày đâu, kể cả đó hoàn toàn là vì mày muốn tốt cho nó, mày hiểu chưa? Đmẹ cái giống đời là vậy, tương tự như chuyện bố mẹ mày lo lắng cho mày, bố mẹ anh lo lắng cho anh, nhưng không phải cái lo nào nó cũng phù hợp với mong muốn tự thân của mình. Bây giờ mà mày muốn hợp nhau hoàn toàn, thì anh với mày yêu nhau luôn đi cho nhanh, này nhé, cùng thích sách vở, cùng thích xem phim, cùng thích tập thể thao, cùng thích xem bóng đá, cùng thích nhậu, cùng thích gái, đcmẹ nhiều điểm chung còn hơn mày với mấy em người yêu của mày ấy chứ, hihi..

One thought on “Chuyện người anh em (108).

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s