Tôi để tang cho tự do

Tôi để tang cho tự do
Tôi để tang cho tự do
Tôi để tang cho tự do
Tôi để tang cho tự do
Tôi để tang cho tự do
Tôi để tang cho tự do
Tôi để tang cho tự do
Tôi để tang cho tự do
Tôi để tang cho tự do
Tôi để tang cho tự do

Tôi để tang cho chính mình
Một thế hệ quẫy đạp
Trong bóng tối lặng thinh
Tôi để tang cho tâm hồn mình
Một ngày buồn trước đêm trường tăm tối

Tôi để tang cho tự do
Cho những con người sẽ còn nằm xuống
Trên con đường cho tự do sống lại

Tôi để tang cho quá khứ
Tôi để tang cho hiện tại
Tôi để tang chờ một ngày mới
Tâm hồn chúng tôi sống lại
Tự do sống lại
Những ngày mai và những ngày mai

Hôm nay, tôi bị tước đoạt khỏi cuộc đời này
Ai để tang cho tôi..?

IMG_3312

———-
Sáng ngày 12/6/2018, Quốc hội nước CHXNCN Việt Nam thông qua Luật An ninh mạng với hơn 86% đại biểu tán thành.
https://vnexpress.net/…/quoc-hoi-thong-qua-luat-an-ninh-man…

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s