Số podcast này được đăng tải lần đầu trên Oddly normal.

Sự ngắt quãng từ 1955 ở miền Bắc và từ 1975 ở miền Nam cho tới 1990 làm cho đối tượng độc giả truyện tranh ở Việt Nam hiện nay phần lớn là thế hệ sinh ra trong thập niên 1980 (8x) trở đi. Như vậy, cho tới thời điểm đầu 2021 này, ở nước ta chưa có lượng độc giả truyện tranh U50, U60 mà mới chỉ có tới U40 (40 tuổi trở xuống).

30 năm tuy đủ để tạo ra sức ảnh hưởng sâu rộng trong văn hoá đọc nhưng lại chưa đủ để thay đổi được định kiến vốn tồn tại dài lâu trong xã hội trước đó: “Truyện tranh chỉ dành cho trẻ con.”

Truyện tranh là một ngành nghệ thuật, và một nền công nghiệp. 

Show note:

1:57 – 27:58 Tại sao đọc truyện tranh?

28:10 – 51:13 Truyện tranh ở Việt Nam

Truyện tranh ở Việt Nam, ba mươi năm nhìn lại (ChuKim)

Truyện tranh Việt Nam, trời còn để có hôm nay (ChuKim)

51:29 – 67:57 Hệ sinh thái ngành

1:08:19 – 1:39:43 Tác giả & Tác gia

Host: Van Nguyen
Guest: ChuKim, Linh Nguyen