không tên 3

sau này trải hết trận bão đời giả như việc lớn đéo thành trước lúc tèo chắc chỉ muốn ăn bát canh cá khoai như mẹ vẫn nấu những niềm day dứt chắc cũng nguôi ngoai 28.07.2013 ———- ChuKim – 2013 ChuKim là bút danh của một người viết tự do, sống và yêu tại […]

đằng sau là những ngày đầy yêu thương

“ước gì trời đổ cơn mưa mèo con đi học mới vừa điểm danh ngẩn ngơ bỗng đến rất nhanh mèo con đâu biết rằng anh cũng buồn”   thế rồi sông suối có nguồn trời cao cũng để nước luồn xuống mây người này thì vẫn ở đây đằng sau là những ngày đầy yêu thương người kia vẫn […]

mùa xuân đuổi bắt lung lay

thành phố nào nhớ không em cái nhìn đăm đắm nhá nhem những ngày mùa xuân đuổi bắt lung lay mùa hoa bỏ chạy tung bay một mình để quên một Bất Thình Lình ngoảnh đi ngoảnh lại thấy tình mọc rêu   có cô gái chẳng ai trêu khăng khăng tự nhủ: đời nhiều đắng cay chẳng ai biết chẳng […]