Mưa mái tôn

Hà Nội mùa hè, mùa mưa, sấm chớp đì đùng, đì đùng.. Ngày trước, dạo sống ở Kuala Lumpur, na ná như Sài Gòn, quanh năm nóng nực, mưa và con người chơi trò đuổi bắt rình rập lẫn nhau. Nhưng vì tôi đến từ mảnh đất có thời tiết mấy mùa thay đổi như […]

Văn liệt kê 4: các thể loại người yêu thằng bạn (tiếp theo và hết)

10. Loại ‘Người Giấu Mặt’ Người Giấu Mặt hành tung bí hiểm, đi mây về gió không biết đâu mà lần. Anh em chưa từng được gặp Người Giấu Mặt, thằng bạn giấu như mèo giấu cứt vậy, có thể gọi là Cứt Giấu Mặt cũng được. Ban đầu anh em thấy dạo này thằng […]