Cẩm nang đối đáp mùa xuân

Năm ngoái mình viết bài Sao mày chưa lấy vợ..?, đại để là phàn nàn và buông lời xúc xiểm lối sống bất lịch sự của một bộ phận dân cư đời. Thấy mọi người có vẻ hào hứng đồng tình, mình chắc mẩm đã chọc phải chỗ ngứa của hàng triệu thanh niên. Quả […]

Mưa mái tôn

Hà Nội mùa hè, mùa mưa, sấm chớp đì đùng, đì đùng.. Ngày trước, dạo sống ở Kuala Lumpur, na ná như Sài Gòn, quanh năm nóng nực, mưa và con người chơi trò đuổi bắt rình rập lẫn nhau. Nhưng vì tôi đến từ mảnh đất có thời tiết mấy mùa thay đổi như […]