Nhìn qua cặp kính (Những bài học làm người)

Thằng Ba đeo cặp kính râm Kêu rằng trời đất tối tăm mịt mờ Vội vàng đổi kính màu lơ Kêu rằng trời đất bây giờ hóa xanh Ba ta lại muốn chơi tinh (1) Thay đôi kính trắng (2) chạy quanh khắp nhà Kêu rằng muôn vật đều nhòa Mẹ Ba thấy vậy nhủ […]

Con cố thành người hữu ích (Những bài học làm người)

Chính vì con mà người thợ xay bột mì trắng xóa; chính vì con mà người hàng thịt đỏ những máu; chính vì con mà nhà nông cháy nắng, dầy dạn gió mưa. Chính vì con mà người thợ giầy cong lưng; chính vì con mà tay người thợ nề thành chai; mà người bác […]

Livinwondr

About a year ago, I contributed some of my works to joined a public art project called Livinwondr. Their first public exhibition was installed in Saigon, Vietnam, and there are many more to come. Check out the videos!!   Click the links below to see more of my works: http://www.livinwondr.com/discover/2015/03/31/cothi-gotthen.45.html http://www.livinwondr.com/discover/2015/03/31/nguoi-anh-em-my-bro.64.html https://cogaihu.wordpress.com/2013/09/07/co-thi/ https://cogaihu.wordpress.com/2014/05/05/khong/ https://cogaihu.wordpress.com/2014/03/22/chuyen-nguoi-anh-em-9/ https://cogaihu.wordpress.com/2014/07/12/chuyen-nguoi-anh-em-34-2/

Những giấc mơ.

Tôi đang thực hiện một dự án cá nhân nhỏ, rất muốn nghe chuyện về những giấc mơ của mọi người. Nếu như ai đó nhớ đc chuyện mơ ngủ thường ngày, có thể là cơn mơ đêm dài hay cơn mơ từ giấc nghỉ bất chợt, hoặc cả những câu chuyện mơ giữa ban […]