xin em đừng nói chuyện với tôi

khi ngôn ngữ rối ren cả rồi

tôi không muốn buộc lòng phải hiểu

những câu từ văn hóa mồ côi

 

xin em đừng chờ đợi gì tôi

khi năm tháng biết đâu lần hồi

mùi này nọ trời ơi chẳng có

tôi chỉ còn nước hoa tình thôi

 

xin em đừng có giống mây trôi

mong những nỗi có không rượu mồi

khi mà gió đâu hề tự thổi

thật nực cười trần trụi gầy ôi

 

xin em nhớ rằng tôi thế đấy

một đời người có bấy nhiêu thôi

tầm thường lắm những tình yêu lớn

lớn hôm nay mai đã phai phôi