xin em hãy tránh xa tôi ra!

xin em đừng nói chuyện với tôi

khi ngôn ngữ rối ren cả rồi

tôi không muốn buộc lòng phải hiểu

những câu từ văn hóa mồ côi

 

xin em đừng chờ đợi gì tôi

khi năm tháng biết đâu lần hồi

mùi này nọ trời ơi chẳng có

tôi chỉ còn nước hoa tình thôi

 

xin em đừng có giống mây trôi

mong những nỗi có không rượu mồi

khi mà gió đâu hề tự thổi

thật nực cười trần trụi gầy ôi

 

xin em nhớ rằng tôi thế đấy

một đời người có bấy nhiêu thôi

tầm thường lắm những tình yêu lớn

lớn hôm nay mai đã phai phôi

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s