có gì không?

em có gì ko
bên đời lồng lộng
câu chuyện tỉnh ko
vùn vụt chậm rì

nắng cả sóng thì
một bàn tay cười khì đâu mất
trời quang trời ảm
lòng dũng cảm hãy để trên vai
bải hoải đôi lần
sẽ biết thân âm thầm một nỗi

ngày mai tôi chết
anh có buồn ko?

ngày nào anh chết
em có buồn ko?

tả tơi
ôi một trời thương nhớ

em có buồn ko?

có gì đâu khi cuộc đời vẫn sống
vẫn fải bước đi bên mộng mị say nhừ
có những nỗi buồn sinh ra từ đất
đẩy tất cả lên
lơ lửng bập bềnh
bập bềnh bấp bênh
như niềm vui bảng lảng ngày nào

ai hỏi lao xao

đã có một cuộc đời

 

Sunday, 13 June 2010 at 02:02

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s