đằng sau là những ngày đầy yêu thương

“ước gì trời đổ cơn mưa mèo con đi học mới vừa điểm danh ngẩn ngơ bỗng đến rất nhanh mèo con đâu biết rằng anh cũng buồn”   thế rồi sông suối có nguồn trời cao cũng để nước luồn xuống mây người này thì vẫn ở đây đằng sau là những ngày đầy yêu thương người kia vẫn […]