chukim

trời quang trời ảm, lòng dũng cảm hãy đặt trên vai

Category: nào ai đã một lần nhận đó là thơ

134 Posts