‘Hạnh phúc của một tang gia’

Hồi đi học phổ thông, môn văn có bài ‘Hạnh phúc của một tang gia’, trích trong truyện Số đỏ của Vũ Trọng Phụng. Giống như rất nhiều bài trích dẫn tác phẩm văn học khác trong sách giáo khoa, người ta cố gắng tìm lấy một trường đoạn có vẻ như có đầu có […]

Xin chào Lili, tạm biệt Einar

Cô Gái Đan Mạch, The Danish Girl, là một bộ phim nói về tự do. Thứ tự do tuyệt đích. Giới tính, tình dục và hôn nhân. Đó luôn là những điều đã đem đến biết bao trăn trở, cãi vã, xung đột, thậm chí đổ máu trong suốt tiến trình lịch sử của loài […]