Chờ gió mùa

Viết nhật kí là trò của đàn bà con gái, những chàng trai thật sự thì không bao giờ chơi món này. Mình cũng thế, nghĩ đến ba cái chuyện nhật với chả kí là đã thấy muốn nghỉ mẹ đi cho rồi. Nói thế để giải thích tại sao lại đặt cái tiêu đề […]