22 Push-up Challenge: day 12 to day 22

22 Push-up Challenge: day 1 to day 11 161125 Ngày lễ Tạ ơn năm nay trùng với ngày giảm giá Black Friday, điều ấy tràn ngập trên mạng xã hội suốt cả ngày hôm nay, một chỉ dấu cho thấy sức lan toả mạnh mẽ của nền văn hoá phương Tây, bên cạnh vô vàn […]

22 Push-up Challenge: day 1 to day 11

161114 Hôm nay nghe bảo siêu mặt trăng gì to lắm, thấy mọi người rổn rảng cả mấy tuần trước đó, lại nhớ chuyện ngày xưa. Bốn năm trước, lúc ấy mình xa nhà, chìm trong công việc và thế giới đầy sự tĩnh lặng của bản thân. Đêm hôm ấy cũng là một đêm […]

Livinwondr

About a year ago, I contributed some of my works to joined a public art project called Livinwondr. Their first public exhibition was installed in Saigon, Vietnam, and there are many more to come. Check out the videos!!   Click the links below to see more of my works: http://www.livinwondr.com/discover/2015/03/31/cothi-gotthen.45.html http://www.livinwondr.com/discover/2015/03/31/nguoi-anh-em-my-bro.64.html https://cogaihu.wordpress.com/2013/09/07/co-thi/ https://cogaihu.wordpress.com/2014/05/05/khong/ https://cogaihu.wordpress.com/2014/03/22/chuyen-nguoi-anh-em-9/ https://cogaihu.wordpress.com/2014/07/12/chuyen-nguoi-anh-em-34-2/