ngày mai ta ra đi

cuộc đời giã biệt chẳng còn gì

không còn cánh nắng, không còn nhớ quên, chẳng còn gì

không còn gì ư?.. không còn gì ư?

thậm chí không cả đau xót tạ từ

như những lá thư

đã không còn giữa bầu trời internet

 

ngày mai ta ra đi

nhất định không nói gì

vì ta đã làm xong cuộc đời ấy

một cuộc đời tung tăng nóng rẫy

như mùa hè rực cháy quê hương

quê hương không thương em rồi

sao nỡ đốt đời em?..

 

ngày mai ta ra đi

bỏ lại bên đời sân si tội nghiệp

bỏ lại gia đình chẳng đi tiễn biệt

bỏ lại bạn bè tha thiết bao nhiêu

bỏ lại cuộc đời ta đi miết mải

bỏ lại kẻ thù trầm luân sợ hãi

bỏ lại bên đời sinh mạng thứ hai

chợt ngẩn ngơ hoài cuộc đời bỏ lại

một mình với ai?

 

ngày mai

ta sẽ ra đi

chuyến đi mãi mãi

bỏ lại hết thảy cuộc đời

chỉ có em

sao nước mắt không rơi

em không khóc nổi

làm sao anh rời?

rời khỏi cuộc đời

có em và những lời xuẩn ngu dại dột