cảm ơn (16/02/2014)

bác hỏi cháu là ai

cháu là một người đến đây như bác

có phải cháu cũng làm những điều như cỏ rác

không bác ạ, cháu đơn giản chỉ là đến đây

và chúng ta nắm lấy tay nhau

cảm ơn nhau

 

sao chúng ta lại cảm ơn nhau

tôi cũng như anh, là người yêu nước

..

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s