bác hỏi cháu là ai

cháu là một người đến đây như bác

có phải cháu cũng làm những điều như cỏ rác

không bác ạ, cháu đơn giản chỉ là đến đây

và chúng ta nắm lấy tay nhau

cảm ơn nhau

 

sao chúng ta lại cảm ơn nhau

tôi cũng như anh, là người yêu nước

..