Không tên 1

Ngày mai em vừa zin rêu trắng

Ngày kia em thậm thượt xì tin

Ngày kìa em lả lơi hoa tím

Ngày gặp anh, em hãy thật xinh

..

-dị bản-

 

Bực bội mãi, mình cũng đã lục lại và tìm ra bản gốc, hihi

 

Ngày mai em bướm bay lả lướt

Ngày kia em thậm thượt xì tin

Ngày kìa em vừa zin rêu trắng

Ngày gặp anh em hãy thật xinh …

28/01/2009

 

bản gốc này gắn với kỉ niệm hồi ấy, nên các bạn đừng hỏi mình chuyện nhịp điệu vần vèo, mình ko biết đâu..

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s