Đmẹ, người anh em văng, chỉ có phường vô lại mới biết sai mà vẫn làm, đừng có đem miếng cơm manh áo ra đây mà ngụy biện để rồi về nhà vẫn dạy trẻ con rằng đói cho sạch rách cho thơm.