Chuyện người anh em (87).

Đmẹ, người anh em văng, chỉ có phường vô lại mới biết sai mà vẫn làm, đừng có đem miếng cơm manh áo ra đây mà ngụy biện để rồi về nhà vẫn dạy trẻ con rằng đói cho sạch rách cho thơm.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s