Mình cười khảy, bảo mày đúng là loại trí thức xã hội chủ nghĩa, nằm ngủ chờ người khác làm việc mà mày muốn, rồi vùng dậy làm theo, ra chiều sung sướng. Người anh em nhìn mình, cười khảy, nói đmẹ đéo phải, nhận xét vậy là sai rồi, dù người khác có làm hay không, thì tao cũng vẫn đéo làm gì cả, hehe..