Chuyện người anh em (86).

Mình cười khảy, bảo mày đúng là loại trí thức xã hội chủ nghĩa, nằm ngủ chờ người khác làm việc mà mày muốn, rồi vùng dậy làm theo, ra chiều sung sướng. Người anh em nhìn mình, cười khảy, nói đmẹ đéo phải, nhận xét vậy là sai rồi, dù người khác có làm hay không, thì tao cũng vẫn đéo làm gì cả, hehe..

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s