Phố (1)

Hà Nội có phố Khâm Thiên. Năm xưa, từ thời Lý, Trần, Lê thế kỉ XI – XVIII, ở đó có đài Khâm Thiên Giám (欽天監) được dựng lên để làm nhiệm vụ theo dõi thời tiết, xem thiên văn và nghiên cứu lịch pháp. Sau này, để gợi nhớ lại điều này, người ta […]

Chuyện người anh em (98).

Mình lắc đầu quầy quậy, bảo không được không được, chú không thấy ai người ta làm như thế cả. Người anh em tỉnh bơ, bảo vầng, tại những người đó họ không thuê thiết kế chú ạ, họ tự làm.