Mình lắc đầu quầy quậy, bảo không được không được, chú không thấy ai người ta làm như thế cả. Người anh em tỉnh bơ, bảo vầng, tại những người đó họ không thuê thiết kế chú ạ, họ tự làm.