Tập quân sự

Từ bé đến lớn, mình đi học lúc nào cũng thuộc dạng làng nhàng. Trong lớp không bao giờ giơ tay xin phát biểu xây dựng theo ý giàn bài, về nhà không bao giờ học thuộc bằng cả tấm lòng. Cứ tà tà làng nhàng thế rồi mình cũng kết thúc được sự nghiệp học tập […]

Chuyện đi học (2)

Hôm nay đọc báo, thấy có chuyện cô bé lớp 11 bị đình chỉ học vì bỏ biểu diễn văn nghệ. Mình không biết bà hiệu trưởng, người kí quyết định, sẽ giải thích thế nào, hoặc là bà ấy sẽ im lặng. Mình chỉ thấy đó là một quyết định ngớ ngẩn, và nhớ […]

Chuyện đi học (1)

Hồi đi học, mình thường cảm thấy hội đoàn thể rất buồn cười, trong số đó có mấy đứa sao đỏ và thanh niên tình nguyện. Mấy đứa được giao nhiệm vụ làm sao đỏ và tham gia đoàn đội, làm thanh niên tình nguyện thường rất xông xáo, nhiệt tình, mỗi tội hơi đần, […]