Tết đến rồi, về nhà thôi..

Tết đến rồi
Về nhà thôi
Cơm mẹ cơm cha nóng hổi đang chờ
Bỏ qua lặng lẽ bữa ăn nghẹn thở
Tết đến đây rồi vừa cười vừa xơi

Tết đến rồi
Về nhà thôi
Bằng hữu anh em ngược ngược xuôi xuôi
Tết đến đây rồi tất cả lại ngồi
Rượu một chén hả hê một nỗi
Chúng ta cuối cùng đã lớn lên bên nhau

Tết đến rồi
Về nhà thôi
Có phải đó không cả thành phố đang chờ
Chờ nhau mải miết chờ nhau mấy chốc
Chờ nhau đâm chồi chờ nhau nảy lộc
Quê hương hôm nay thân hình gầy rộc
Ôi vẫn cứ tin cứ đợi cứ chờ

Tết đến rồi
Về nhà thôi
Nhớ thương đang đợi
Nhớ thương đang mong
Nhớ thương long đong chấp chếnh rã rời
Tháng năm dài lắm em đừng chờ đợi
Mấy chốc một đời

Tết đến rồi, về nhà thôi..

One thought on “Tết đến rồi, về nhà thôi..

  1. Pingback: Một ngày chả làm gì của KimTan CuToNhuPhich. | chukim

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s