có..thì..

có tay thì mướt

có má lúm thì cười

có lời ca thì cất cao tiếng hát

có môi thì ướt át

có mắt thì buồn

có nhau trong đời thì hôn nhau thật chặt

có lưỡi thì nhao sang

có mũi thì nhẹ nhàng đụng chạm

có mối tình thì bảng lảng bang lang

3 thoughts on “có..thì..

  1. Pingback: Livinwondr | chukim

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s