không tên 2

bao giờ cánh nắng có tên

bao giờ tôi mới biết quên những điều

bao giờ chân bước liêu xiêu

bao giờ em nhớ tôi yêu một người

ngày xưa lửa đỏ cháy trời

ngày nay tiếc nuối một thời đã qua

ngày xưa ngớ ngẩn thơ ca

ngày nay ngu xuẩn trách ta đa tình

một đời tự mãn thông minh

một ngày chợt hiểu riêng mình nhỏ nhoi

khi vui thì nói: buồn ơi!

lúc buồn ai biết tôi cười cho tôi

em vui tôi biết vậy thôi

em buồn em nói để tôi mỉm cười

có ai cấm cản tôi cười

có ai cấm cản mưa rơi trong lòng

mà sao khô khốc rêu phong

mà sao vẫn cứ nhớ mong âm thầm

chắc là tại bởi thâm tâm

chắc là tôi nghĩ em cầm tay tôi…

– 2006, lớp 12 –

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s