ôi những ngày tháng ba

ôi những ngày tháng ba

mây la đà xuống thấp

đôi bàn tay lập cập

mê mải mong những gì?

 

tặng em cây bút chì

cứ vẽ đi, tùy thích

ai biết đâu là nghịch

ai biết đâu là tình

 

trời mưa ôm chúng mình

trong mối tình màu xám

người ta kêu ảm đạm

vì không có em, anh..

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s