Người anh em kể cho mình một tác dụng của âm lịch mà mình không biết. Mình bảo uồi lợi hại thật, thảo nào mà trong máy anh có Lịch Việt, em cũng có nhưng thường chỉ để xem ngày ăn thịt chó. Người anh em cười hơ hơ bảo khi nào chú già như anh chú sẽ thâm sâu cùng cực thôi..