Chuyện người anh em (4).

Người anh em kể cho mình một tác dụng của âm lịch mà mình không biết. Mình bảo uồi lợi hại thật, thảo nào mà trong máy anh có Lịch Việt, em cũng có nhưng thường chỉ để xem ngày ăn thịt chó. Người anh em cười hơ hơ bảo khi nào chú già như anh chú sẽ thâm sâu cùng cực thôi..

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s