Người anh em nhận được điện thoại của vợ, anh ơi anh ơi, hai vạch hai vạch. Người anh em ngây ra một lúc rồi bảo, ngồi đâu mà wifi yếu thế em?