Chuyện người anh em (5).

Người anh em nhận được điện thoại của vợ, anh ơi anh ơi, hai vạch hai vạch. Người anh em ngây ra một lúc rồi bảo, ngồi đâu mà wifi yếu thế em?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s