Chuyện người anh em (6).

Hôm nay mình nghe người anh em kể chuyện đời. Ngày ấy người anh em có cô người yêu bé nhỏ xinh đẹp, thật không có gì để chê, họ yêu nhau say đắm. Một hôm như biết bao hôm khác, người anh em có nhã hứng muốn gặp cô người yêu, nhưng lại vớ phải lúc cô ấy giận dỗi không chịu đi. Người anh em chán quá, chả lẽ lại gọi mình, thôi thì rủ cô người yêu cũ đi chơi vậy. Và, sức trai đéo phải nói suông. Cô người yêu cũ gặp ngay wifi hai vạch, người anh em lặng đi.. sau đó họ cưới nhau. Cô người yêu bé nhỏ xinh đẹp hận người anh em đến tận giờ. Kể đến đây, mặt người anh em nghệt ra, mình nhịn không nổi bật cười há há thành tiếng đáng đời đáng đời đáng đời..

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s