Chuyện người anh em (7).

Người anh em gặp cô người yêu, bảo này dạo này anh thấy em rảnh quá đấy. Cô người yêu trợn tròn mắt rảnh đâu mà rảnh, em đi làm đầu với mẹ từ sáng đến giờ đấy.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s