Người anh em gặp cô người yêu, bảo này dạo này anh thấy em rảnh quá đấy. Cô người yêu trợn tròn mắt rảnh đâu mà rảnh, em đi làm đầu với mẹ từ sáng đến giờ đấy.