Mình đứng trước nguy cơ bị mất nhiều tài liệu tích cóp lâu ngày. Người anh em hỏi cái định cop cho anh thì sao, mình bảo à cái ấy thì đơn giản, còn anh ạ. Người anh em văng tục rồi cười hơ hơ. Mình bảo sao anh ko tiếc thương gì các giá trị văn hoá bị mất của em vậy, người anh em lại văng tục đcm mày cs vkl tao có biết mày có gì ở trong đấy đâu mà tiếc, cs nó hay bắt người ta tiếc những gì người ta đéo biết. Rồi người anh em chửi mình là cs đỏ và lại cười hơ hơ..