Người anh em bảo em sinh năm 92, năm 98 em đi học nghề ở Sài Gòn anh ạ. Mình ngớ ra hả 6 tuổi đã đi học nghề ở Sài Gòn? Người anh em bảo vâng em học nghề xa pha dơ. Mình nhíu mày nghề gì lạ thế em? Người anh em bảo nghề xa cha, bà già em bỏ ông già, thế rồi bế em vào Nam, và em phải học cái nghề xa cha anh ạ. Xa cha cũng là một nghề..