Chuyện người anh em (9).

Người anh em bảo em sinh năm 92, năm 98 em đi học nghề ở Sài Gòn anh ạ. Mình ngớ ra hả 6 tuổi đã đi học nghề ở Sài Gòn? Người anh em bảo vâng em học nghề xa pha dơ. Mình nhíu mày nghề gì lạ thế em? Người anh em bảo nghề xa cha, bà già em bỏ ông già, thế rồi bế em vào Nam, và em phải học cái nghề xa cha anh ạ. Xa cha cũng là một nghề..

One thought on “Chuyện người anh em (9).

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s