tôi vẫn yêu

tôi vẫn yêu

không chén trà chiều

không một điều bất kì thảng hoặc

không cả em

tiêu điều

trong bài ca liêu xiêu như mùa mưa đang ướt

chỉ thấy người bước đi

giữa bao nhiêu muộn phiền mỏi mệt

 

cái nhìn đặc sệt

em quệt đi đâu

tan mất màu của tôi

tan mất tung bay của tôi

tan mất rồi một trời xam xám

 

ngày bất kì trong lời ca khói ám

tôi lãnh đạm viết chuyện người anh em

sáng sáng tác tác

lèm bà lèm bèm

ai tả nổi cuộc đời trên trang giấy trắng

 

anh bước đi

không thấy phố

không thấy nhà

chỉ thấy mưa sa

trên màu cờ đỏ (*)

 

tôi vẫn yêu anh

bi tráng anh vẫn còn

trên từng con chữ

trên những run rẩy không bật thành giận dữ

 

đời đéo đả đảo đâu..

 

 

 

(*): tìm đọc ‘Nhất định thắng’ – Trần Dần

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s