Mình gặp người anh em, hỏi dạo này sao rồi kể tao nghe. Người anh em miệng cười nhạt, hướng cái nhìn đầy nỗi buồn về phía mình, nói: tự do..