Chuyện người anh em (10).

Mình gặp người anh em, hỏi dạo này sao rồi kể tao nghe. Người anh em miệng cười nhạt, hướng cái nhìn đầy nỗi buồn về phía mình, nói: tự do..

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s