Người anh em bảo anh ngồi đây ngồi đây nhé, đấy anh ngồi chỗ đẹp một cái là trời hết mưa ngay. Mình cười hà hà ý mày là sao. Người anh em bảo ý em nói anh là mặt trời rực sáng cả một góc đường..