Chuyện người anh em (11).

Người anh em bảo anh ngồi đây ngồi đây nhé, đấy anh ngồi chỗ đẹp một cái là trời hết mưa ngay. Mình cười hà hà ý mày là sao. Người anh em bảo ý em nói anh là mặt trời rực sáng cả một góc đường..

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s