Người anh em ngồi nói chuyện con cái, bảo bé con nhà anh được tháng rưỡi rồi, mà đmẹ nghe đồn làm giấy khai sinh muộn 1 tháng là bị phạt 5 lít. Mình trợn tròn mắt hả sao lại phạt 5 lít, người ta đẻ con ra còn bao nhiêu thứ phải lo, chậm tí thì có làm sao?? Người anh em gãi cằm ờ anh cũng không biết thực hư như nào, nhưng mà ở nước mình thì cứ tin đồn thì nó lại thường đúng, thế mới đau.. Mình trầm ngân một lúc rồi bảo chà, thế là anh phải ra ủy ban nhân dân để đóng tiền cho kho bạc nhà nước rồi..

 

*chú thích: 1 tuần sau, người anh em đã đi làm giấy khai sinh cho nhóc con, và biết rằng muộn 2 tháng mới bị phạt, vui cho người anh em, hihi.