Chuyện người anh em (13).

Cuộc chuyện đến hồi tranh cãi, người anh em chỉ trích mày như thế là mày sai rồi sai rõ đi rồi. Mình bảo sai hay không thì phải bình tĩnh nhìn nhận cho rõ rồi mới nói được. Người anh em bảo được rồi, bây giờ tao hỏi mày nhé, mày bảo là hồi xưa nước mình chia đôi thành hai nước giống với Triều Tiên và Hàn Quốc đúng ko, bây giờ tao hỏi mày nhé, Việt Nam Cộng Hòa hồi ấy thế giới ai công nhận là một nước, ai công nhận hả, ai hả? Ai ai ai.?

One thought on “Chuyện người anh em (13).

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s