Cuộc chuyện đến hồi tranh cãi, người anh em chỉ trích mày như thế là mày sai rồi sai rõ đi rồi. Mình bảo sai hay không thì phải bình tĩnh nhìn nhận cho rõ rồi mới nói được. Người anh em bảo được rồi, bây giờ tao hỏi mày nhé, mày bảo là hồi xưa nước mình chia đôi thành hai nước giống với Triều Tiên và Hàn Quốc đúng ko, bây giờ tao hỏi mày nhé, Việt Nam Cộng Hòa hồi ấy thế giới ai công nhận là một nước, ai công nhận hả, ai hả? Ai ai ai.?