Người anh em kể với mình, chú không biết đâu, ở nhà cháu á, bố cháu toàn đi uống rượu say về nhà ngáy to lắm, bố cháu là công an, lúc nào dậy là bố cháu toàn lấy tiền phạt mọi người đưa cho mẹ cháu nhá. Mình cười hà hà bảo thế à sao nữa sao nữa, người anh em vung tay còn mẹ cháu á, mẹ cháu nằm ngủ toàn gác chân lên người cháu, khó thở lắm, cháu đẩy mãi mới ra được, một lúc sau bị đẩy ra thì mẹ cháu lại quay sang ôm bố cháu..