Người anh em bảo bây giờ tao chán quá, chả thiết gì cả. Mình hỏi tại sao, lẽ ra tự do phải làm cho cuộc sống của mày phiêu lưu và hứng khởi hơn chứ. Người anh em lắc đầu, không, tao không hề có tự do, tao chỉ tưởng như vậy thôi, chỉ là một ảo tưởng thôi..