Chuyện người anh em (18).

Người anh em bảo bây giờ tao chán quá, chả thiết gì cả. Mình hỏi tại sao, lẽ ra tự do phải làm cho cuộc sống của mày phiêu lưu và hứng khởi hơn chứ. Người anh em lắc đầu, không, tao không hề có tự do, tao chỉ tưởng như vậy thôi, chỉ là một ảo tưởng thôi..

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s