Người anh em thở dài, khổ quá ông ạ, khổ quá khổ quá. Mình hỏi sao mà kêu khổ. Người anh em ôm mặt, nuôi nhầm con chó ngu quá, nó đi cắn bậy sủa bậy, đến ị cũng bậy nốt, hàng xóm láng giềng cứ nhè mình mà chửi tối ngày, đau cả đầu, mà mình có bảo con chó làm thế đâu cơ chứ. Mình gãi cằm ờ không chửi ông thì chửi ai, con chó nó thay mặt ông đi cắn bậy sủa bậy ị bậy, tức là ông đi cắn bậy sủa bậy ị bậy chứ còn gì, ông sai thì ông chịu, hiểu chưa?

 

 

 

*“Quốc hội tức là dân, dân quyết sai thì dân chịu, chứ kỷ luật ai”, Chủ tịch Nguyễn Sinh Hùng nhấn mạnh.
http://cafef.vn/thoi-su/dau-tu-cong-quyet-sai-thi-ai-chiu-2014041111160428710ca112.chn