Người anh em mới khám phá ra dòng xe máy Triumph, mê tơi. Người anh em bảo anh có giấc mơ mới rồi, kì này vợ có đuổi khỏi nhà cũng phải chơi. Mình bật ngón tay cái lên khen câu nói thể hiện quyết tâm vl. Người anh em lại tiếp, chiều nay mới đề xuất sơ sơ, vợ ngồi sau xe bảo khi nào dắt xe ra khỏi cửa hàng thì đừng về nhà luôn, câu nói không có ngữ điệu lên xuống gì cả. Mình phá ra cười, ôi mẹ ơi..