Chuyện người anh em (23).

Mình với người anh em ngồi nhâm nhi trà đá. Mình bảo đmẹ tình hình cả thế giới kì này căng quá, chuyện lãnh thổ tranh nhau nghiêng ngả thấy sợ thật, vớ vẩn như lời dân gian đồn, sắp thành một tỉnh của Tề rồi cũng nên, lặp lại cái bài mới xảy ra ấy. Người anh em gãi cằm ờ trưng cầu dân ý nhỉ, ơ nếu đã thế mình chia phe trưng cầu xem có làm một bang của Mẽo được không, cũng là trưng cầu đúng không?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s