Chuyện người anh em (43).

Người anh em hỏi em có biết tại sao đèn đỏ là dừng lại còn đèn xanh lại là đi đi không, mình lắc đầu bảo em không biết. Người anh em cười hì hì bảo tại vì màu đỏ có nghĩa là nguy hiểm, là xấu xa, là đừng có đâm đầu vào màu đỏ, còn màu xanh thì tươi tốt mát lành, gặp màu xanh thì cứ đi đi.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s