Người anh em hỏi em có biết tại sao đèn đỏ là dừng lại còn đèn xanh lại là đi đi không, mình lắc đầu bảo em không biết. Người anh em cười hì hì bảo tại vì màu đỏ có nghĩa là nguy hiểm, là xấu xa, là đừng có đâm đầu vào màu đỏ, còn màu xanh thì tươi tốt mát lành, gặp màu xanh thì cứ đi đi.